Hvad er høretab?

Når personer har svært ved at forstå tale og høre særlig lyde, kaldes det høretab. Mange udvikler høretab over tid. Der er dog et fåtal, som er født med nedsat hørelse. Hørelsen er en af menneskets vigtigste sanser, der bidrager til livskvalitet og socialt nærvær. Derfor skal høretab behandles professionel og effektivt.

Test din hørelse online her.

Har du nedsat hørelse?

Test din hørelse med 5 simple spørgsmål om forskellige hverdagssituationer. Dine svar vil give dig en indikation på, om du har et høretab.
Start test
 • Hvor godt hører du?

  Dette korte spørgeskema kan give dig indsigt i, hvor god din hørelse er. Tænk over hvordan følgende lyttesituationer påvirker dig i hverdagen.

  Start test
 • Spørgsmål 1/5

  Oplever du, at folk omkring dig mumler eller taler lavt?

  Ja Nej
 • Spørgsmål 2/5

  Skruer du ofte meget op for tv, radio og/eller telefon?
  Ja Nej
 • Spørgsmål 3/5

  Er du ofte nødt til at bede venner og familie om at gentage, hvad de har sagt?

  Ja Nej
 • Spørgsmål 4/5

  Har du brug for at se direkte på folk for at forstå, hvad de siger?
  Ja Nej
 • Spørgsmål 5/5

  Har du svært ved at følge med i samtaler på steder med meget støj, såsom restauranter og caféer?
  Ja Nej

Personer med høretab har ofte svært ved at høre i omgivelser med meget baggrundsstøj. Særligt restauranter og offentlige steder med mange mennesker og forskellige lyde, giver hørehæmmede store problemer. De finder det ofte svært at høre lyde høje lyde som "s", "f" og "t", da lydene nemt kan blive overdøvet af vokaler, som "a", "o" og "u", med lavere toneleje. Det medvirker til at gøre samtaler trættende, da man skal anstrenge sig mere for at opnå fuld forståelse af det sagte. Det kan i nogle tilfælde resultere i, at personer med nedsat hørelse undgår eller trækker sig tilbage fra sociale arrangementer.

Fakta om høretab 

Høretab bliver ofte diagnosticeret, når en person ikke kan høre 25 dB i et eller begge ører under en høretest. Denne grad af høretab er kategoriseret som et mildt høretab. En person med svært høretab kan oftest ikke høre mindre end 95 dB.

Nogle personer med høretab har kun nedsat hørelse på et øre. Dette kaldes ensidig hørenedsættelse. Størstedelen af høreapparatsbruger, ca. 69 %, har dog høreapparater på begge ører.

 


Bestil en gratis høretest

Typer af høretab

Graden af høretab kan være mild, moderat og svær. Det er muligt kun at udvikle nedsat hørelse på et øre. I de fleste tilfælde vil høretabet dog vise sig på begge ører. Skader på hørelsen kan være milde, svære, midlertidig eller permanente. Pludseligt tab af hørelse skyldes ofte overeksponering af ekstrem støj. 

Der findes to typer høretab: sensorneutralt høretab og medfødt høretab.

 • Jeg tror, jeg har et høretab 

  Har du brug for at se på andre personer, når de taler til dig for at forstå, hvad de siger? Finder du opgivelser med meget støj udfordrende - f.eks. restauranter?

 • hearing-loss-i-know-someone-with-hearing-loss

  Jeg kender en, der måske har et høretab

  Det er ofte familie og venner, der først bemærker, at en person har nedsat hørelse. 

Hvad er tinnitus?

Tinninus er en ringen eller susen for ørene, som kun du kan høre. Både personer med og uden høretab kan lide af tinnitus. Tinnitus kan i nogle tilfælde være forbundet med høretab, og høreapparater kan derfor afhjælpe tinnitus-lyden. Der er ingen direkte kur mod tinnitus, men behandling af tinnitus kan afhjælpe symptomer og følgerne, der kan være heraf. 

Tag hånd om din hørelse – besøg en hørespecialist 

Det første skridt mod bedre hørelse er det sværeste – erkendelse af at have et høretab. Når du er nået dertil og har bestilt en tid hos en hørespecialist, ved du så, hvordan du forbereder dig bedst? En vigtig overvejelse er at tage en af dine nære med dig til høreprøven. Når en person har nedsat hørelse, er det ofte familie, venner og bekendte, der bider mest mærke i tegnene på høretabet, og i hvilke situationer personen har svært ved at høre i. De bemærker det ofte i højere grad end personen selv, der har forsøgt at tilpasse sig i en tilværelse med nedsat hørelse. Jo mere information hørespecialisten kan få omkring hverdagens udfordringer, jo mere præcis og effektiv kan behandlingen blive.

Kontakt os

*
*
*
noise-induced-hearing-loss

Årsager til høretab

Mange personer oplever gradvist tab af hørelse i takt med, at de bliver ældre. Støj-relateret høretab forårsages af gentagende eksponering af støj som eksempelvis meget høj musik og maskinarbejde. Denne type høretab skyldes ofte skader på hårceller i det indre øre, som mister følsomhed.  

Hvordan føles det at leve med et høretab?

Det kræver tilvænning at leve med et høretab. Med moderne teknologi og skræddersyet behandling kan man leve det liv, man ønsker, med de lyde, man finder mest værdifulde. Der findes forskellige typer af høreapparater egnet til forskellige livsstile. De mindste høreapparater sidder inde i øret og er derfor usynlige for omgivelserne. Udover høreapparater er der nogle få simple ting, man kan gøre for at tilpasse sig bedre til livet med høretab.

Find-your-local-hearing-center_Mastersite

Find dit nærmeste
hørecenter

Find hørecenter